Audiovisuele
afleiding als uw
beste assistent.

Audiovisuele afleiding:
Waarom het werkt.

In het kort, effectieve audiovisuele afleiding verhoogt pijndrempels, verlaagd de pijnintensiteit en verkort de door de patiënt ervaren behandeltijd.

Onderzoek naar effectieve audiovisuele afleiding als middel binnen de mondzorg en ook daar buiten is behoorlijk eenduidig. Het is een effectieve wijze om de onaangenaamheid en stress van een behandeling te verlichten. Vaak wordt daarom audiovisuele afleiding als non-farmacologische interventie aangemerkt bij pijn of stress.

Niet alleen voor de angstige patiënt maar ook voor de patiënt die een wachtverzachter kan gebruiken om een langdurige behandeling te verlichten.

Door een optimale patiëntenervaring te creëren ervaart ook de mondzorgspecialist voordelen. Een daling in uitstelgedrag, een hogere acceptatie van behandeling en betere coöperatie in de stoel. Door het klikken op 'Lees meer' wordt er een overzicht gegeven van onderzoeken die zijn gedaan naar audiovisuele afleiding als zinvolle tool tijdens behandelingen.

Lees meer

De Cedexis.Ease:
Wat is het eigenlijk?

De Cedexis.Ease oplossing bestaat uit een semi-immersive videobril (geen VR), een patiëntspecifiek contentplatform en een intuïtieve mediaplayer. Ontwikkelt voor het brengen van effectieve afleiding.

De reden waarom effectieve afleiding hier wordt benadrukt is omdat passieve afleiding binnen de tandartsomgeving niet nieuw is. Vaak vindt men TV-schermen, speciale plafondplaten of schilderijen boven de stoel. Allemaal met als doel om de patiënt iets te geven om op te kunnen focussen tijdens ervaren ongemak. Of dit nu pijn, stress, angst of langdurige behandelingen zijn.

Cedexis.Ease brengt een oplossing die de patiënt niet meer passief iets brengt maar juist effectief.

Onder effectief verstaan wij het laten zien van inhoud welke de patiënt daadwerkelijk interesseert, dat ieder opvolgend bezoek nieuw zal zijn, de mogelijkheid biedt om cognitief af te kunnen sluiten én de patiënt controle geeft over de afleiding die getoond wordt. Dit alles zonder de interactie tussen specialist en patiënt te verhinderen.

Blijf in contact met uw patiënt

De Cedexis.Ease laat 58% van het blikveld van de patiënt open. Dit unieke design maakt het mogelijk om oogcontact te blijven houden en eventuele instructies of uitleg te kunnen geven aan de patiënt.

Individuele afleiding voor maximaal effect

De content die wordt getoond binnen de Cedexis.Ease kan door de patiënt zelf worden gekozen. Hierdoor is de afleiding ook écht afleiding. Doordat de patiënt daadwerkelijk geïnteresseerd is in wat wordt getoond, is het  afleidende effect het grootst.
Scroll Up